Studiu despre Isus si Dumnezeu

Isus Hristos pe cruce
Rastignirea Domnului Isus

Pentru că unii afirmă că Isus este insusi Dumnezeu (în sensul de autoritatea supremă), m-am pus să studiez aceste afirmaţii.

Am căutat versete biblice, care să sustină asta, dar nu am găsit .
Iniţial am găsit vreo 4 versete care păreau să sustină asta, dar am descoperit, ulterior, că fie nu erau traduse corect, fie nu erau interpretate corect.
Am găsit suficiente versete care afirmă că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul Adevărat si Singurul Dumnezeu.
Am mai găsit  destule versete biblice care afirmă că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Ba am găsit şi versete biblice care incriminează pe cei care nu susţin că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Aşa am ajuns la CONCLUZIA de mai jos:
                  Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi nu Dumnezeu;
Singurul Dumnezeu Adevărat
este Tatăl.
cum precizează chiar Isus in Ioan 17:3

     ” Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat
şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. „

Ca să ajung la acest răspuns mi-am pus niste intrebări la care te invit să răspunzi si tu :
1.Este cineva mai mare decat Dumnezeu ?  NU.
2.Este cineva mai  mare decat Isus ? DA – Dumnezeu TATĂL
    Isus însusi zice : “Tatăl este mai mare decat mine”.
(Ioan 14:28)
Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este Însusi Dumnezeu.

3.Are şi Dumnezeu, un Dumnezeu la randul Lui ?  NU.
4.Are Isus un Dumnezeu ? Are .   (Matei 27:46; Marcu 15:34;
Ioan 20:17)
Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este Dumnezeu.

5.Dumnezeu are PUTERE peste orice lucru prin sine însuşi, sau o are de la ALTUL ?
Dumnezeu are putere prin sine însusi şi nu primită de la altcineva.

6. Are şi Isus putere peste orice lucru prin sine î
nsuşi ? NU (Matei 28:18)
Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este Dumnezeul Absolut.

7.Are Dumnezeu un inceput ? NU
8. Are Isus un inceput ? Are (1 Ioan 5:1,18; Evrei 1:5; Coloseni 1:15)
         Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este Dumnezeul adevarat.

9.Este Dumnezeu a toate cunoscător ?  Este
10.Este Isus a toate cunoscător ?  Nu (Matei 24:36;Marcu 13:32)
          Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este însuşi Dumnezeu.

11. Poate face Dumnezeu orice vrea, este El autoritatea supremă ? DA
12.
Poate face Isus orice vrea, este El autoritatea supremă ?  NU
Isus face doar voia Tatălui Său.(Ioan 5:30)
              Concluzia mea de aici: Isus nu este autoritatea supremă, deci nu este însuşi Dumnezeu.
Mai mult,  Pavel spune că Isus are puterea aceasta pană la o vreme.(1 Corinteni 15:28)

Deci care este concluzia mea ?

TATĂL este DUMNEZEUL ADEVĂRAT şi SINGURUL.


Toţi cei care afirmă altceva, decât că Isus este Fiul lui Dumnezeu, sunt nişte mincinoşi, care Îl fac mincinos :
pe Dumnezeu   care spune despre Isus că este „Fiul Meu”
Matei 17:5  ……. „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
Marcu 9:7  …….  „Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!”
Fapte 13:33  …….. psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”
Evrei 1:5  …… „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?”
etc.
pe Fiul   care spune că „El este Fiul lui Dumnezeu”:
Matei 26:64  „Da” i-a răspuns Isus „Sunt! (Fiul lui Dumnezeu)
Luca 22:70  Toţi au zis: „Eşti Tu, deci, Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi; da, Sunt.”
Ioan 11:4  Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu,  pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
etc.
pe ucenici 
care spun că „Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Fapte 8:37  Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns:
„Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

          Fapte 9:20  Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
          Fapte 9:20  Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
          etc.
pe Pavel
Romans 1:4  iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor;
adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
2 Corinteni 1:19  Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru,
prin mine, prin Silvan, şi prin Timotei, n-a fost „da” şi „nu” ci în El nu este decât „da”.
etc.
pe altii, prin versete din Biblie, care spun:
          Fapte 9:20  Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
          Matei 4:3  Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
Matei 8:29  Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu ?
Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”
Matei 14:33  Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis:
„Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”
Matei 27:54  Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare, şi au zis: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
Marcu 3:11  Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui, şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.”
Marcu 5:7  şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!”
Luca 4:41  Din mulţi ieşeau şi draci, care strigau şi ziceau: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”
Dar El îi mustra, şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul.
etc.

Vin unii care se dau “invătati” dar care nu acceptă aceste adevaăruri biblice spuse clar.
Ei vin cu versete greu de înteles, la care le dau ei sensul care-l vor şi afirmă altceva pur si simplu, lucruri care nu sunt susţinute de alte versete biblice (si nici de versetele care le invocă) şi-L fac astfel mincinos pe Isus care zice că “Tatăl este Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru” “Tatăl este mai mare decat mine” “Eu am venit să fac voia Tatălui” “Toată puterea am primit-o de la Tatăl” etc. din care rezultă clar că Isus este supusul Tatălui şi nu are niciun gând să uzurpe tronul şi autoritatea Tatălui.

*Numele lui Isus este IESHUA (adică D-zeu este mantuire (salvare))
  Am descoperit că numele dat de părintii Lui „Isus” la nastere, la indicatia îngerului, nu este de fapt Isus, ci  este Ieshua.
Cand îngerul zicea ” Ii vei pune numele Isus, căci va mântui pe poporul lui de păcatele lor” chiar nu pusca cu întelesul, dar după ce am descoperit numele adevărat de Ieshua, care înseamnă „Iehova este mântuire” atunci cu totul altfel se î
nţelege îndemnul dat de înger.

Dacă ai o altă părere şi este susţinută de versete biblice desigur, te rog să mă ajuţi si pe mine să o aflu printr-un mail aici.

 

2 Comments on "Studiu despre Isus si Dumnezeu"

  1. Amin! Exista un singur Dumnezeu, Tatăl ceresc. El are un Fiu ceresc, pe care l-a trimis pentru noi, ma gandesc la Ioan 3:16.

  2. Comentarul este logic, scriptural si de bun simt! Lansez si aici doleanta de a cumpara Biblia de la Iasi 1874-revizuita la Arad in 1996.Va rog sa ma contactati pe adresa de e-mail sau tel.0745150011.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*